JAVAJAN S.L.

Manlleu

facebook
Català
Castellano
English

Contractes de manteniment

Javajan posa a la disposició dels seus clients, els contractes de manteniment on queden assignades un nombre d'hores anuals (a un preu/hora més reduït) que el client podrà utilitzar sol·licitant a Javajan la realització de feines puntuals.

  • Actualitzacions i millores periòdiques al web.
  • Tasques de redisseny o millora de la imatge gràfica.
  • Reintroducció als buscadors i posicionament.
  • Inserció d'animacions, creació de nous apartats, informació actualitzada
  • Consultes telefòniques.
  • Instal·lació de software.

El client amb contracte de manteniment disposa d'una intranet on pot consultar totes les accions realitzades pels tècnics o dissenyadors de Javajan i els temps de realització.