JAVAJAN S.L.

Manlleu

facebook
Català
Castellano
English

Tecnologies utilitzades

El nostre equip de maquetació i programació utilitza les tecnologies web més actuals i adequades a cada projecte, seguint les noves tendències i noves eines de programació.

Eines de programació:

 • HTML5
 • CSS3
 • Javascript
 • PHP
 • AJAX
 • MYSQL

Eines específiques:

 • Bootstrap
 • jQuery
 • jQuery Mobile
 • Laravel

Adaptació automàtica de la web a totes les resolucions mitjançant tecnologia Bootstrap

 • Bootstrap

  Bootstrap és un framework originalment creat per Twitter, que permet crear interfícies web amb CSS i JavaScript amb la particularitat d'adaptar òptimament la interfície del lloc web a la mida del dispositiu en què es visualitza. És a dir, el lloc web s'adapta automàticament a la mida d'un PC, una Tablet o qualsevol altre dispositiu. Aquesta tècnica de disseny i desenvolupament es coneix com "responsive design" o disseny adaptatiu.

  El benefici d'implementar Bootstrap en un lloc web, és principalment que el lloc web s'adapta automàticament al dispositiu des del qual s'hi accedeix. Mitjançant l'ús de media queries, que són mòduls de CSS3 que permeten la representació de contingut segons la resolució de la pantalla i treballant així mateix les dimensions del contingut en percentatges, s'obté una web molt fluïda capaç d'adaptar-se a gairebé qualsevol mida de forma automàtica.

  Cada cop valorem més aquesta eina, doncs la tendència global és la consulta i gestió a internet a través de dispositius mòbils i tablets.

 • jQuery

  jQuery és una biblioteca gratuïta de Javascript, l'objectiu principal és simplificar les tasques de creació de pàgines web, d'acord amb l'estipulat en la web 2.0, la qual funciona en tots els navegadors moderns. D'altra banda, es diu que jQuery ajuda que ens concentrem de gran manera en el disseny del lloc, a abstreure completament totes les característiques específiques de cada un dels navegadors. Una altra de les grans avantatges de jQuery és que s'enfoca en simplificar els scripts i en accedir/modificar el contingut d'una pàgina web. jQuery afegeix una quantitat impressionant d'efectes nous a JavaScript, els quals poden ser utilitzats en els teus llocs web.

  Les accions controlades per JavaScript poden ser el desplegament d'un menú, fer aparèixer, desaparèixer o canviar text i imatges, fer càlculs i mostrar resultats, mostrar missatges d'avís (per exemple si falten dades en un formulari) i "efectes animats" en general.

 • jQuery Mobile

  jQuery Mobile Framework és un producte que sens dubte s'utilitzarà ampliament en els propers anys. Estem assistint a la revolució dels dispositius mòbils d'accés a Internet i aquest framework, basat en el popular jQuery, es convertirà en el millor aliat per al desenvolupament de llocs web orientats per al segment de consumidors web en mobilitat.

  jQuery Mobile és un marc de treball efectiu i unificat per programar la seva aplicació web mòbil. Amb jQuery Mobile pot garantir una aparença i un comportament consistent a través de les diferents plataformes mòbils. La filosofia de jQuery Mobile consisteix a ser compatible tant amb dispositius d'alta gamma com amb dispositius menys poderosos, com els que no tenen suport de JavaScript i tot i així proporcionar la millor experiència possible.